Modřínové trámy

Modřínové hranoly mají široké použití při výrobě konstrukčních prvků nejrůznějších stavebních konstrukcí. Modřín má velmi pěkný a dekorativní vzhled, ale hlavně vysokou životnost při použití v exteriéru. Řezivo z modřínu má z našich jehličnatých dřevin největší odolnost proti povětrnostním vlivům. Modřínové řezivo má vysokou životnost i bez povrchové úpravy, pro vysoký obsah pryskyřice a olejnatých látek, které modřín tak výborně impregnují, že odpuzuje vodu. Modřínové hranoly řežeme na objednávku ze středového dřeva kmenovou pásovou pilou v celých metrech do délky 11metrů. Dimenze hranolů jsou možné po milimetrech a v případě dostatečně silné kulatiny je možné řezat trámydo rozměru 300x400mm. Modřínovou kulatinu řežeme plně odkorněnou, aby bylo dřevo bez prachu nebo bláta a pilové pásy zůstaly ostré s přesným řezem. Obsah pryskyřice, klovatiny a mastných latek je v modřínu tak vysoký, že může docházet k ronění a vytékání pryskyřice. Pryskyřice komplikuje nejen další opracování jako hoblování zanášením nástrojů, ale i pilové pásy je nutné máčet aby nebyly zanesené pryskyřicí. Trámy z modřínu mají velké uplatnění u všech dřevěných konstrukcí v interiéru i exteriéru na dřevěné krovy, stropní trámy a okrasné vaznice, pergoly, altány, ploty, podlahy, terasy i fasády a spousty dalších. 


 

Modřínové trámy a hranolyHoblování trámů